Šikmá strecha s nadkrokvovou izoláciou

  • /
  • Šikmá strecha s nadkrokvovou izoláciou

CHARAKTERISTIKA SKLADBY:
Šikmá strecha so strešným záklopom a s drevenou nosnou konštrukciou (krovom). Tepelná izoláciaIcynenenad krokvami s využitím extrudovaného polystyrénu, ktorý je pripevnený ku krokvovej sústave cez fošňové rezivo. Doplnková hydroizolačná vrstva je tvorená kontaktnou difúznou fóliou.

VÝHODY SKLADBY:
- difúzna otvorenosť
- vzduchotesnosť
- akustická odolnosť
- neviditeľnosť drevených prvkov krovu zo strany interiéru
- obnoviteľnosť pôvodnej izolácie bez zásahu do interiéru


Charakteristika
imgservices
Nákres zateplenia
imgservices

REALIZÁTOR

KONTAKT

Radlinského 17 (bývalý skladový areál)
052 01 Spišská Nová Ves
TELEFÓN: +421 915 856 453 E-MAIL: info@kanadskapena.sk WWW: www.kanadskapena.sk