Kanadská pena

Úsporná

Efektívna

Trvalá

Efektívna, úsporná a trvalá izolácia vnútorných a vonkajších stien, stropov, podkroví, povál, striech, obytných budov, hangárov, priemyselných budov...

REALIZÁTOR

KONTAKT

Radlinského 17 (bývalý skladový areál)
052 01 Spišská Nová Ves
TELEFÓN: +421 915 856 453 E-MAIL: info@kanadskapena.sk WWW: www.kanadskapena.sk