Vlajková loď medzi mäkkými striekanými penami. Synonymum účinnosti, trvácnosti a kvality. Pena s otvorenou bunkovou štruktúrou vyniká výborným tepelným odporom a nulovými emisiami škodlivých prchavých látok VOC.

Medzi ďalšie výhody patrí schopnosť prepúšťať vlhkosť, vysoká pružnosť a najnižšia absorpcia vody. Na rozdiel od konkurenčných pien neobsahuje freónové plyny, iba vodné pary.

Pena H2Foam Lite pri aplikácii stonásobne zväčší svoj objem. Vďaka tomu hravo vyplní všetky komplikované detaily a vytvorí celistvú vrstvu bez spojov a medzier. Otvorená bunková štruktúra umožňuje prestup vodnej pary, neprievzdušnosť a zároveň zabraňuje prúdeniu horúceho a studeného vzduchu.

Certifikáty

Vlastnosti

  • ʎ = 0,037 W/m.K
  • objemová hmotnosť = 8 kg/m3
  • nasiakavosť 0,3 kg/m2
  • faktor difúzneho odporu µ = 2,2
  • vylepšená reakcia na oheň triedy E
  • aplikácia možná počas celého roka od -15°C do +50°C
  • nadúvadlo: voda
  • uvoľňovanie nebezpečných látok (VOC): A+
  • rýchle použitie
  • záruka 25 rokov