Zateplenie haly

PETER FRANKO

Skačany  – 2021

V areáli záhradníctva Šujan v Skačanoch sme izolovali skladovú halu. Na strop a steny haly o celkovej ploche viac ako 980m2 sme aplikovali mäkkú penu H2Foam Lite v hrúbke 12cm.

Medzi hlavné výhody striekanej peny patrí napríklad lepšie odolávanie voči prehrievaniu v lete v porovnaní so štandardnými materiálmi. Mäkká pena vyplní všetky detaily bez medzier, vylepší akustiku a značne odfiltruje ruchy z okolia.

  • výhoda 1 týždeň
  • výhoda Hala
  • výhoda H2Foam Lite
  • výhoda 120 mm