Dommont

Šuňava 2021

Výhľad na Tatry ktorý sme majiteľovi závideli počas celej aplikácie. Aplikácia mäkkej striekanej izolácie ICYNENE H2Foam Lite od firmy HBS. Realizácia sa konala v obci Šuňava pod Tatrami.

Špecifikom stavby bol veľmi nízky väzníkový krov ktorý nie je jednoduché izolovať. Investor sa správne rozhodol realizovať zateplenie po strope. Zároveň vhodne odvetrať nevyužiteľné „podkrovie“ pultovej strechy.

Podmienky náročných požiadaviek sme splnili presne pomocou aplikácie zo spodnej strany väzníka. Aplikovalo sa presne 300 mm peny H2Foam Lite a aplikácia trvala 1 deň.

  • výhoda 1 deň
  • výhoda strop
  • výhoda H2Foam Lite
  • výhoda 300 mm