Odvetranie strešným hrebeňom

  • /
  • Odvetranie strešným hrebeňom

CHARAKTERISTIKA SKLADBY:
Zaistenie odvetrania kondenzácie vďaka prevetrávanej medzery v strešnom hrebeni. Šikmá strecha bez strešného záklopu s drevenou nosnou konštrukciou. Striekanou tepelnou kanadskou izoláciou Icynene medzi krokvami a pod nimi. Pohľadová vrstva zo strany interiéru je tvorená hliníkovou nosnou konštrukciou so sadrokartónovými doskami.

VÝHODY SKLADBY:
- difúzna otvorenosť
- vzduchotesnosť
- akustická odolnosť
- neviditeľnosť drevených prvkov krovu zo strany interiéru
- obnoviteľnosť pôvodnej izolácie bez zásahu do interiéru


Charakteristika
imgservices
Nákres zateplenia
imgservices

REALIZÁTOR

KONTAKT

Radlinského 17 (bývalý skladový areál)
052 01 Spišská Nová Ves
TELEFÓN: +421 915 856 453 E-MAIL: info@kanadskapena.sk WWW: www.kanadskapena.sk