Ako súčiniteľ tepelnej vodivosti ovplyvňuje kvalitu striekanej izolácie?

Súčiniteľ tepelnej vodivosti, ktorý niekedy označujeme aj ako koeficient tepelnej vodivosti, hovorí o tom, ako daný materiál vedie teplo. Práve preto je kľúčovým parametrom charakterizujúcim vlastnosti tepelnej izolácie. V nasledujúcich riadkoch vám prezradíme to najdôležitejšie, čo by ste o ňom mali vedieť. 

Súčiniteľ tepelnej vodivosti a kvalita izolácie 

Koeficient tepelnej vodivosti sa označuje gréckym písmenom lambda. Jeho základnou jednotkou je watt na meter a kelvin, W/m.K. Platí jednoduché pravidlo – čím je jeho hodnota nižšia, tým je kvalita tepelnej izolácie vyššia. Ak má izolácia nižší koeficient tepelnej vodivosti, znamená to, že horšie vedie teplo. Účinnejšie tak zabraňuje prehrievaniu domácnosti počas letných mesiacov a únikom tepla v zime. 

Praktický tip: Každá izolácia musí mať v základných parametroch uvedený súčiniteľ tepelnej vodivosti. Jeho hodnota sa zvyčajne pohybuje v rozmedzí 0,025 – 0,04 W/m.K.

Tepelný odpor izolácie 

Súčiniteľ tepelnej vodivosti poslúži pri porovnávaní viacerých izolácií, no sám o sebe vám toho veľa nepovie. Vlastnosti izolácie o niečo lepšie popisuje veličina tepelný odpor, ktorú definujeme ako podiel hrúbky materiálu v metroch a súčiniteľu tepelnej vodivosti. Označuje sa písmenom R a jej jednotkou je meter štvorcový krát kelvin na watt (m2.K/W). 

Príklad: Ak má izolácia hrúbku 0,3 metra a súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,037 W/m.K, tepelný odpor bude 8,1 m2.K/W. 

Ako už dozaista tušíte, čím väčší tepelný odpor má daná striekaná izolácia, tým lepšie sú jej tepelnoizolačné vlastnosti.

Súčiniteľ prechodu tepla cez konštrukciu 

V súvislosti s tepelným odporom izolácie sa môžete stretnúť aj s veličinou súčiniteľ prechodu tepla cez konštrukciu, ktorá popisuje v podstate to isté. Definujeme ju ako prevrátenú hodnotu tepelného odporu a označujeme ju písmenom U. Hovorí o tom, ako rýchlo sa dokáže teplo z jedného prostredia (exteriéru) dostať do druhého prostredia (interiéru).

Zapamätajte si: Ak má tepelný odpor hodnotu 8,1 m2.K/W, súčiniteľ prechodu tepla cez konštrukciu bude 1/8,1 m2.K/W, teda približne 0,12 W/m2K.

Platí, že čím menší je súčiniteľ prechodu tepla cez konštrukciu, tým lepšie izolačné vlastnosti má daná pur pena. 

Rozdiel medzi mäkkou a tvrdou penou 

Súčiniteľ tepelnej vodivosti je konštantou pre konkrétnu penu. Znamená to, že sa nemení vplyvom teploty alebo iných vonkajších parametrov. Avšak, každá polyuretánová pena má inú hodnotu tohto koeficientu.

Len pre porovnanie, naše mäkké peny majú súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,037 W/m.K. V prípade tvrdých pien je o niečo nižší, na úrovni 0,025 W/m.K. Tvrdá pena tak má približne o 30 % lepšie tepelnoizolačné vlastnosti ako mäkká. Ako sa to prejaví v praxi?

Ak sa rozhodnete múry domu izolovať pomocou tvrdej peny, na dosiahnutie rovnakého výsledku budete potrebovať menej izolačného materiálu ako keby ste ich izolovali pomocou mäkkej peny. Izolačná vrstva totiž môže byť tenšia. 

Rozdiel v objemovej hmotnosti

Tvrdá pena má nižšiu hodnotu lambda ako mäkká, lebo má vyššiu objemovú hmotnosť. Materiál pozostáva z väčšieho množstva molekúl, ktoré bránia prechodu tepla. Výmena tepelnej energie tak prebieha vedením pomalšie.

Musíme však podotknúť, že hodnota lambdy závisí od daných podmienok, v ktorých používame konkrétny materiál. Vzhľadom na to je rozdiel medzi deklarovanou lambdou uvádzanou na základe laboratórnych podmienok a skutočnou lambdou vypočítanou v reálnych podmienkach.

Mäkká aj tvrdá pur pena má zároveň vynikajúcu odolnosť voči prúdeniu, ktoré je najrýchlejším spôsobom prenosu tepla. 

Rada na záver: Pri výbere izolačného materiálu si všímajte, či má daný typ certifikát, ktorý obsahuje výsledok laboratórneho testovania súčiniteľov tepelnej vodivosti. 

našej ponuke nájdete certifikát pri všetkých druhoch izolačných pien. Izolácia strechy, izolácia stropu, zateplenie fasády, izolácia základov, izolácia podlahy, zateplenie drevostavby, zníženie a zateplenie stropu s tým všetkým vám radi poradia naši školení odborníci. Pokiaľ si náhodou neviete poradiť s ich výberom alebo máte akékoľvek otázky ohľadom plánovaného zateplenia domu, neváhajte kontaktovať tím Kanadská pena.

Kategória: Nezaradené