Šírenie tepla môžete zastaviť kvalitnou striekanou izoláciu od Huntsman Building Solutions

Pri výbere zateplenia treba pozerať na vlastnosti daného izolantu. Trh ponúka množstvo druhov izolácií. Len niektoré z nich dokážu zastaviť šírenie tepla. V článku sa dozviete, prečo je striekaná pena dobrá voľba na zateplenie domu.

Aké spôsoby šírenia tepla poznáme?

Na úvod sa na chvíľu vráťme na hodiny fyziky a vysvetlime si, čo je vlastne teplo. Ide o energiu, ktorú si telesá vymieňajú pri vzájomnom kontakte. Teplo sa prenáša tromi rôznymi spôsobmi – vedením, prúdením a sálaním.

Vedenie je prenos energie (tepla) v materiáli alebo medzi dvoma telesami vo fyzickom kontakte. Molekuly teplejšieho materiálu kmitajú rýchlejšie. Rozhýbajú susedné pomalšie kmitajúce molekuly, kým sa teplota všetkých molekúl nevyrovná. Rovnaký proces funguje aj v stenách či streche domu.

Napríklad pri zateplení strechy domu môže dôjsť ku chybnému prevedeniu, keď hliníková konštrukcia priamo zasahuje do strany interiéru. Hliník sa v lete správa ako radiátor a vedie teplo do interiéru. Ide o konštrukčnú chybu. 

Prúdenie je prenos tepla pohybom častíc v kvapaline alebo plyne (napríklad vo vzduchu) v dôsledku rozdielnej teploty alebo hustoty v rámci materiálu. V oblastiach s rôznou teplotou dochádza k prirodzenému prúdeniu, premiešavaniu a následne vyrovnávaniu teplôt.
Napríklad horúci vzduch v miestnosti stúpa k stropu a studený vzduch sa drží pri podlahe.

Pre lepšiu predstavu prinášame príklad z praxe. Odvetranie strechy podkrovia alebo fasády je najúčinnejšou formou odvodu vlhkosti a prehrievania. Prievzdušné izolácie môžu prenášať prúdením do interiéru teplo alebo zimu. Kanadská pena funguje podobne ako funkčné turistické oblečenie. Vďaka neprievzdušnej bunkovej štruktúre nepustí teplo z interiéru smerom von a zimu zvonku smerom dnu.  

Sálanie je prenos energie (tepla) z telesa s vyššou teplotou cez priestor do iného telesa s nižšou teplotou bez ohrievania priestoru medzi týmito dvoma telesami. Pri sálaní sa teplo šíri prostredníctvom elektromagnetického žiarenia. Aby mohlo prechádzať z jedného telesa na druhé, nepotrebuje hmotné spojenie.

Pre lepšie znázornenie si spomeňte, ako horúco vám môže byť počas slnečných dní v zime, pričom teplota vzduchu je pod nulou. Dobrým príkladom zo stavebnej praxe môže byť nesprávne tienenie alebo orientácia okien na terasách či v podkroví. Slnko prehrieva interiér cez okenné sklo. Vtedy nepomôže ani kvalitná izolácia.

Čo s tým má spoločné izolácia?

Úlohou zateplenia je udržať tepelný komfort vo vnútri budovy. Preto je dôležité vybrať si izolačný materiál s nízkou tepelnou vodivosťou. O schopnosti materiálu viesť teplo hovorí parameter súčiniteľ tepelnej vodivosti λ. Určite ste sa s ním stretli pri prezeraní technických listov izolácie. Je to hodnota výkonu Watt (teplo za jednotku času), ktorý prejde materiálom hrúbky 1 meter pri rozdiele teplôt 1 kelvin medzi povrchmi materiálu.

Napríklad mäkká striekaná pena H2Foam Lite od Huntsman Building Solutions, ktorú na zateplenie používame najčastejšie, má veľmi nízku lambdu (ʎ = 0,037 W/m.K). Táto hodnota je udávaná už po starnutí materiálu zabudovaného v konštrukcii a ďaleko prevyšuje niektoré materiály s počiatočnou lambdou odmeranou v laboratórnych podmienkach. Nebudeme vás príliš zaťažovať zložitými poučkami. Môžeme jednoducho konštatovať, že kanadská pena má veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti.

So šírením tepla vedením úzko súvisí aj parameter merná tepelná kapacita c. Ide o mieru tepla, ktorú musí materiál prijať, aby došlo k zmene jeho teploty. Vysoká merná tepelná kapacita izolácie zabezpečuje spomalenie prestupu tepla. Čím vyššia merná tepelná kapacita, tým lepšie. Kanadská pena sa pýši vysokou mernou tepelnou kapacitou c = 1600 J/kg*K.

Kanadská pena hravo zastaví šírenie tepla prúdením 

Klasická izolácia v podobe minerálnej vaty je neefektívna, pretože nebráni prúdeniu vzduchu – je prievzdušná. V zime teplo z domu uniká cez škáry a medzery a v lete teplo vniká do interiéru. Najväčšou výhodou striekanej peny je jej neprievzdušnosť. Cez kanadskú penu neprúdi vzduch, takže proti šíreniu tepla prúdením vyhráva. 

Ako sme už spomínali v úvode článku, so šírením tepla vedením súvisí napríklad chyba aplikácie sadrokartónového roštu pri zateplení striech. Veľakrát dochádza ku chybnému prevedeniu – samotná hliníková konštrukcia (záves), ktorý sa montuje na krokvu zboku, sa dotýka vrchnej strešnej fólie a zároveň zasahuje do interiéru. Hliníkový profil sa v lete správa ako radiátor, a teda vedie teplo do interiéru. Ide o štandardnú chybu na stavbách, ktorej sa snažte vyvarovať.

V tíme Kanadská pena vám radi poradíme s výberom izolácie. Kontaktujte nás na čísle +421 850 850 808 alebo prostredníctvom kontaktného formuláru. Pre viac informácií sledujte náš Facebook, Instagram alebo Youtube.

Kategória: Dobre vedieť