Ako rozoznáte (ne)kvalitných realizátorov striekanej izolácie

Hľadáte kvalifikovaného realizátora pre zhotovenie striekanej izolácie na vašej stavbe a neviete na koho sa obrátiť? Internet je plný ponúk rôznych realizátorov, ktoré lákajú cenou, nie však kvalitou. V článku nižšie vám prezradíme, ako dokážete rozoznať skutočných odborníkov od „majstrov“, ktorí vám spôsobia viac škody než úžitku.

Komunikácia s realizátorom pred výkonom práce

Nekvalitný realizátor

Stalo sa vám, že vás čakala izolácia strechy a vy ste natrafili na ponuku firmy, ktorá vás zaujala nízkymi cenami? Nikde na ňu nenájdete dostupné referencie od predošlých klientov, prípadne sú negatívne. Rovnako sa nedočítate, s akým materiálom a akým spôsobom pracuje (väčšinou s tým najlacnejším, aký je práve k dispozícii), či dodržiava správne technologické postupy a či sa aplikátori riadia certifikáciami kvality.

Neodpovie vám na otázku, aký typ podkladovej fólie alebo akú parozábranu potrebujete. Nedozviete sa ani to, ako bude prebiehať samotná aplikácia izolácie u vás. Jediné, čo sa dozviete, je ich cenová ponuka a termín zhotovenia izolácie. Bez dokladu o zhotovení diela, na „dobré slovo“.

Kvalitný realizátor

Na prehľadnej webovej stránke sa o ňom dozviete všetky dôležité informácie. Rovnako o ňom na internete nájdete väčší počet pozitívnych recenzií (napríklad na Google).

Pred objednávkou zhotovenia izolácie vám vie ukázať technické listy k používaným penám, technologický aplikačný postup, prehlásenie o vlastnostiach materiálu, spálené požiarne skladby, hygienický atest a protokol zo skúšobného ústavu, výstupy ohľadom akustického útlmu, deklaráciu EPD (Environmental product declaration), certifikáty o požiarnej odolnosti a nasiakavosti materiálu.

Kvalitný realizátor má prehľad o kompatibilite svojho materiálu s rôznymi podkladmi ako napríklad paropriepustná fólia, parobrzda, parozábrana, na ktoré sa môže nanášať. Ochotne vám poradí najvhodnejší typ izolácie pre vašu stavbu, upozorní na možné problémy na stavbe a navrhne riešenia, ako ich zlepšiť.

Kontrola návrhu realizácie.

Počas aplikácie izolácie

Nekvalitný realizátor

Už pri príchode na stavbu si všimnete, že pracovníci nemajú poriadok v aute, ich pracovné náradie, hadice, aplikátory, trysky nevyzerajú čisto a udržiavane. Pred aplikáciou si neočistia a neprispôsobia povrchy.

Počas aplikácie izolácie sa aplikátori nechránia vhodným ochranným odevom a nemajú celotvárové masky. Povrch aplikovanej izolácie je nerovný, pur pena hrboľatá, vrstva izolácie nie je rovnomerná, striekaná izolácia pôsobí zmraštene. 

Izolačný materiál má z dôvodu nesprávneho pomeru zložiek tendenciu krátko po aplikácii spľasnúť, zmršťovať sa, prípadne sa drobiť či praskať. Nezachováva si pružnosť. Medzi izoláciou a podkladovým materiálom môžu vznikať medzery a netesnosti.

Aplikátori nedodržujú optimálnu teplotu a vlhkosť povrchu pri aplikácii pur izolácie. Často ani netušia, aký je správny aplikačný technologický postup pre daný typ izolácie. Pred aplikáciou izolácie vhodným spôsobom neprikryjú už nanesené omietky a nainštalované okná a dvere, ktoré sa môžu izoláciou zašpiniť.

Kvalitný realizátor

Pri príchode na stavbu si skontroluje teplotu materiálu ako aj teplotu a vlhkosť podkladu, na ktorý ho bude aplikovať. Na základe stavebného denníka si podľa teploty podkladov odmeria finálnu teplotu izolácie pri nástreku ktorú striekaná izolácia má.

Pred aplikáciou izolácie nastaví správne tlaky a uistí sa, že bol dobre zamiešaný polyol v sude. Overí si, či je stavba pripravená, či sú utesnené priestory a dobre naviazaná konštrukcia. V prípade, že už sú na stavbe aplikované omietky, okná a dvere, pred aplikáciou ich zakryje.

Povrchy si pred aplikáciou peny očistí, rovnako očistí a uprace priestor aj po aplikácii izolácie.

Aplikátori majú ISO certifikácie pre nakladanie so stavebnou chémiou a dodržiavajú aplikačný postup stanovený výrobcom. Dokážu odpovedať na vaše otázky ohľadom typu izolácie, jej vlastností a technologických postupov. Počas aplikácie alebo po nej vám na vyžiadanie vyrežú vzorku izolácie, aby ste si vedeli skontrolovať jej vrstvenie, konzistenciu a priľnutie k podkladovému materiálu. 

V prípade potreby tiež skontrolujú správnu objemovú hmotnosť aplikovanej peny. Pri tvrdej pene (Closed Cell) zrealizujú sondou kontrolu hrúbok izolácie na 10 miestach na m2. 

Po ukončení prác – čo v prípade reklamácie?

Nekvalitný realizátor

Realizátor vám v mnohých prípadoch nevystaví žiadny doklad o zhotovení diela. Ak je potrebné niečo reklamovať, reklamácie sa nedočkáte, zhotoviteľ s vami nebude ďalej komunikovať.

Kvalitný realizátor

Kvalitný realizátor má na webe uvedený podrobný reklamačný poriadok a postup, ako pri reklamácii postupovať. Reklamačný poriadok je v súlade s Obchodným zákonníkom. Počas reklamačného konania s vami firma komunikuje korektne a ústretovo. Pokiaľ je potrebné k posúdeniu reklamácie vyvolať osobné stretnutie, ich zástupca sa k vám na stretnutie dostaví.

Dlhodobý výsledok práce

Nekvalitný realizátor

Prvým varovným signálom nesprávnej aplikácie izolácie je prehrievanie objektu v letných mesiacoch. Aplikovaná pena nemá tepelnoizolačné vlastnosti, aké sme očakávali. Tepelnoizolačný komfort v budove nie je dostatočný.

Tiež môžete postrehnúť, že aplikovaná tepelná izolácia toxicky zapácha. Je to spôsobené škodlivými prchavými látkami, tzv. VOC, ako sú formaldehyd, tetrachlóretylén, benzén, toluén a ďalšie, ktoré môžu spôsobiť zdravotné komplikácie.

Ešte väčšie zdravotné komplikácie spôsobujú plesne. Tie vznikajú po nesprávnej aplikácií izolácie, ktorá nie je priedušná. Na podklade a v medzerách sa kondenzuje voda, od ktorej hnijú napríklad drevené časti strešného krovu a pleseň z nich preniká do sadrokartónu a omietok v interiéri. Časom môže dôjsť dokonca až k statickému narušeniu celej drevenej konštrukcie.

V prípade použitia lacných materiálov hrozí aj zvýšené riziko požiaru. Materiály s triedou reakcie na oheň “F” ohrozujú zdravie osôb v budove tým, že nespĺňajú únikové časy. Pokiaľ nie sú dodržané potrebné požiarne skladby, môže sa stať, že za prípadnú škodovú udalosť nezískate poistné plnenie od poisťovne.

Kvalitný realizátor

Vďaka správne aplikovanej izolácii vám nehrozí prehrievanie objektu ani výkyvy teplôt. Izolácia „dýcha“, nevlhne a neuvoľňuje žiadne škodlivé prchavé látky. Je teda dlhodobo zdravotne nezávadná.

Tie najkvalitnejšie materiály, akým je aj Kanadská pena ICYNENE®, majú hygienický atest. Sú aktuálne testované na uhlíkovú stopu a vyrábané ekologickým spôsobom s vysokým podielom recyklátu z plastových fliaš. Sú nadúvané výlučne vodou, nie skleníkovým plynom CO2, vďaka čomu sú šetrné k životnému prostrediu. Obsahujú retardanty horenia, ktoré výrazne znižujú riziko vzniku požiaru.

Po skončení životnosti izolácie a v prípade vzniku odpadu počas jej aplikácie má kvalitný realizátor vlastných dodávateľov na likvidáciu takéhoto odpadu, ktorý je následne odovzdávaný na určených miestach.

Kontrola aplikácie striekanej izolácie.

Máte viac otázok alebo nejasností? Neváhajte sa obrátiť na náš tím Kanadská pena. Radi poradíme a pomôžeme vám zorientovať sa vo všetkých produktoch a možnostiach izolácie vašej stavby. Izolácia strechy, izolácia stropu, zateplenie fasády, izolácia základov, izolácia podlahy, zateplenie drevostavby, zníženie a zateplenie stropu s tým všetkým vám radi poradia naši školení odborníci . Kontakt nájdete na webovej stránke kanadskapena.sk. Tešíme sa spoločné projekty s vami!

Kategória: Nezaradené