Striekaná izolácia: ako skontrolovať jej kvalitu po zhotoviteľoch?

Hotovo. Striekaná izolácia je úspešne aplikovaná na vašej stavbe. Ako si však spoľahlivo skontrolovať hotové dielo? Prezradíme vám, aké „detaily“ netreba prehliadnuť. Čítajte ďalej a dozviete sa viac.  

Vizuálna kontrola na stavbe

Základným parametrom kvalitne aplikovanej striekanej izolácie je jej rovnomerná hrúbka na celej ploche. V izolácii nesmú byť žiadne medzery, dutiny či štrbiny, cez ktoré by mohlo dochádzať k tepelným únikom. Ak aplikátor nedokáže dodržať hrúbku izolácie, znamená to, že neovláda technológiu, alebo nepozná materiál, s ktorým pracuje.  

V prípade použitia materiálu nadúvaného vodou, akým je aj Kanadská pena ICYNENE®, môže byť povrch izolácie mierne hrboľatý. Pri materiáloch nadúvaných plynom (CO2, prípadne kombinácia H2O a CO2) je však z technologického hľadiska možné naniesť penu úplne hladko. Akákoľvek nerovnosť alebo nedodržaná hrúbka je v takomto prípade zlou vizitkou realizátora a varovným signálom pre zákazníka.

Zákazník si tiež môže všimnúť, či sa pena krátko po aplikácii nezmršťuje. Stáva sa to v prípadoch, keď má aplikátor nastavený nesprávny pomer zložiek materiálu. Teda nepozná správny technologický postup, alebo má znečistenú aplikačnú trysku. Aplikovaná pena musí byť v každom prípade pružná, nie drobivá. Ak sa pena po stlačení drobí a praská, nebude spĺňať požadované izolačné vlastnosti.

Pokiaľ si chcete proces aplikovania izolácie skontrolovať osobne, v priestore sa vždy pohybujte iba s respirátorom a ochrannými okuliarmi. Chránite sa tak pred prachom a rozvírenými aplikačnými čiastočkami.

Zhotoviteľ striekanej izolácie

Pozor na vlhkosť

V praxi sa často stretávame so situáciou, že sa striekaná izolácia aplikuje pod strechu, ktorá ešte nemá položenú strešnú krytinu. Pena v tomto prípade nesmie vytláčať podkladovú fóliu smerom hore. Pod strešnou krytinou by to znemožnilo cirkuláciu vzduchu, spôsobilo prehrievanie krytiny a okamžitý tepelný diskomfort v budove.

Vplyvom výkyvov teplôt v nedostatočne odvetranom priestore medzi krytinou a vydutou podkladovou fóliou môže navyše dochádzať ku kondenzácii vlhkosti. V prípade, že je konštrukcia strechy z dreva a k drevu sa dostane skondenzovaná voda, výskyt plesní a hniloby je len otázkou času.   

Čo nám napovedá technická dokumentácia k materiálu

Technické listy k striekanej izolácii obsahujú množstvo odborných termínov a údajov, v ktorých sa laik neorientuje. Čo si však môžete všimnúť a aj odmerať, sú odporúčané aplikačné teploty a odporúčaná vlhkosť. Ak sa líšia hodnoty uvedené v technickom liste od tých v momente aplikácie, izolácia nebude mať požadovanú kvalitu.

Odborne zdatný realizátor vám vie kedykoľvek odpovedať na otázky týkajúce sa použitého materiálu, jeho vlastností a postupu aplikácie. Rovnako vás upozorní na prípadné riziká a problémy na stavbe a ponúkne vhodné riešenia.

Ako to robíme my

Náš tím realizátorov Kanadskej peny po príchode na stavbu vždy oboznámi zákazníka s procesom aplikácie izolácie. Pokiaľ sú už v objekte nanesené omietky, inštalované okná a dvere, všetko dôkladne poprikrývame. Očistíme priestor a povrchy pre aplikáciu. 

V prípade potreby inštalujeme podkladovú difúznu fóliu a samozrejme parozábrannú fóliu. Skontrolujeme teploty a vlhkosti izolácie aj podkladu, či spĺňajú parametre udávané výrobcom.

Postup samotnej aplikácie izolácie sa líši v závislosti od použitého typu peny. V dominantnej miere aplikujeme mäkkú penu H2Foam Lite s otvorenou bunkovou štruktúrou (OpenCell).

Aplikátor na difúznu fóliu nastrieka stredový koláč a následne ho spája s konštrukciou respektíve s okrajmi krokiev strechy. Stredový koláč si podoprie, aby nedošlo k vydutiu podstrešnej fólie a následne penu dovrstvuje do požadovanej hrúbky.

Firemný technik, rovnako ako zákazník, si vie dať kedykoľvek v procese aplikácie vyrezať vzorku izolácie, a tak skontrolovať jej vrstvenie a priľnutie k podkladu. Pri tvrdej pene (Closed Cell) sa namiesto vyrezávania vzorky niekedy uplatňuje kontrola hrúbok na 10 miestach na m2. Takisto sa dá otestovať správna objemová hmotnosť materiálu.

Aplikátori striekanej izolácie

Po dokončení striekanej izolácie priestor upraceme. Odpad a nespotrebované zvyšky materiálu odovzdávame špecializovaným firmám, ktoré ho bezpečne zlikvidujú. Zákazník od nás dostáva zápis o prevzatí a odovzdaní dokončených prác. Nachádzajú sa v ňom body, podľa ktorých si môže jednoducho skontrolovať výsledné dielo a zanechať nám spätnú väzbu. Akékoľvek nejasnosti so zákazníkom aktívne konzultujeme.

Veríme, že pre vás budú naše tipy užitočné. Najcennejšia je však osobná skúsenosť. Neváhajte si vyhľadať recenzie od spokojných zákazníkov zmluvných realizátorov Kanadskej peny, napríklad na Google (AXA – PROPERTY, DOMMONT, PETER FRANKO, PUR development). Izolácia strechy, izolácia stropu, zateplenie fasády, izolácia základov, izolácia podlahy, zateplenie drevostavby ,zníženie a zateplenie stropu s tým všetkým vám radi poradia naši školení odborníci . Všetky kontaktné údaje nájdete na webovej stránke kanadskapena.sk. Budeme sa tešiť na spoluprácu s vami. 

Kategória: Nezaradené