5 najčastejších chýb pri zateplení domu

Správne aplikovaná striekaná izolácia funguje ako športové funkčné oblečenie – je odolná voči vode, vetru a paropriepustná. Znamená to, že dom je dobre utesnený, ale zároveň dýcha. Výsledkom je zdravé prostredie bez vlhkosti, plesní a tepelných únikov. Nie vždy sa však zateplenie strechy podarí zrealizovať bezchybne. Pripravili sme pre vás zoznam piatich najčastejších chýb, ktorých sa firmy dopúšťajú pri izolácii.

Čo sa stane, ak je zateplenie domu realizované neodborne? Vzniknú napríklad netesnosti v detailoch a následný kondenz a vlhkosť, ktoré ničia stavebné konštrukcie. O najčastejších chybách pri izolácii nám porozprával Martin Tomana zo spoločnosti Dom mont.

#1 Nesprávna inštalácia izolácie

Zlou inštaláciou izolantu môžu vzniknúť netesnosti v detailoch. Nesprávne vyplnenie škár v strešnom plášti spôsobuje v izolácii kondenz a vlhkosť, ktoré následne ničia krov a spôsobujú koróziu spojovacích prvkov. Pri nesprávnom výbere izolácie môže dôjsť k tepelným únikom. Následne je potrebné izolant vymeniť, čo je nielen prácna, ale aj nákladná záležitosť. Jednou možnosťou je výmena z interiéru, pri ktorej dochádza k narušeniu komfortu bývania, pretože sa musia rozbiť existujúce obklady (napríklad sadrokartón). 

Druhou je výmena z exteriéru, kde je nutné rozobrať celý strešný plášť so strešnou krytinou, kontralatami a latovaním poistnej hydroizolácie a následne nefunkčný izolant vymeniť.

#2 Chybné prevedenie parotesných a parobrzdných fólií

Parozábrana zabraňuje prieniku vodných pár z interiéru do priestoru strešnej konštrukcie a následnej kondenzácie. Ak však parozábrana nie je vzduchotesne spojená, vlhkosť si pod ňu nájde cestu. To sa spravidla stáva, keď chýba prelepenie pások spojov. Ďalším problémom býva prederavenie parozábrany samoreznými šróbmi, ktorými sa ukotvuje sadrokartón. No a napokon je to aj absencia silikónov po celom obvode stavby. Nesprávne uloženie parotesnej fólie môže spôsobiť vlhnutie izolantu, následné tepelné úniky a zničenie drevenej konštrukcie.

#3 Zlé napojenie fasádnej a strešnej izolácie

Kvalitné napojenie fasádnej a strešnej izolácie je dôležité hlavne pre obytné podkrovia, kde sa jedna časť venca nachádza v interiéri a druhá v exteriéri. Pri nesprávnom napojení fasádnej a strešnej izolácie môže dôjsť k vlhnutiu a plesneniu stien v interiéri.

#4 Vytlačenie difúznej fólie

Difúzna fólia sa môže dostať až do odvetrávanej medzery strechy. Problém je spôsobený nesprávnou aplikáciou striekanej izolácie na poistnú hydroizoláciu alebo natlačením minerálnej vaty či nadmerným nafúkaním fúkanej izolácie do medzikrokvového priestoru strechy. Zmenšenie odvetrávanej medzery spôsobuje prehrievanie krytiny a následne obytného priestoru. Zníženie cirkulácie vzduchu spôsobí vyššiu tvorbu kondenzácie, ktorá môže zatekať do izolantu alebo spôsobí hnilobu krovu.

#5 Nevhodné materiály pri komíne

Striekaná izolácia, ale ani drevo, fólia či iné materiály s horšou triedou požiarnej odolnosti ako triedou “A” nesmú byť v priamom kontakte s komínom. Od komína musí byť oddelená nehorľavým materiálom podľa normy STN 92 0201-2 (Požiarna bezpečnosť stavieb). 

Ak plánujete zateplenie domu, určite si dávajte pozor na tieto chyby. Vyberte si kvalitný materiál a dbajte na správne prevedenie a technické riešenie daného izolantu. Plánujete izolovať? Zavolajte odborníkov! Izolácia základov, izolácia strechy, izolácia stropu, zateplenie fasády, izolácia podlahy, zateplenie drevostavby, zníženie a zateplenie stropu s tým všetkým vám radi poradia naši školení odborníci.  
Urobíme vám obhliadku stavby zadarmo a poradíme pri návrhu riešenia šitého na mieru. Kontaktujte nás na čísle +421 850 850 808 alebo prostredníctvom kontaktného formulára. Pre viac informácií sledujte náš Facebook, Instagram alebo si pozrite viac našich videí na Youtube.

Kategória: Nezaradené