Horľavosť tepelných izolácií: Ako reaguje na oheň kanadská pena?

Už pri výstavbe alebo rekonštrukcii domu musíte myslieť na jeho požiarnu bezpečnosť. Ak si totiž oheň nájde dostatok horľavých materiálov, rýchlo sa rozšíri. Preto by ste mali použiť materiály a konštrukcie s obmedzenou horľavosťou. S tým súvisí aj výber vhodnej tepelnej izolácie. Viete, aká je horľavosť jednotlivých typov tepelných izolácií?

Požiarna bezpečnosť: tepelné izolácie podľa reakcie na oheň

Požiarna bezpečnosť stavieb sa posudzuje podľa ukazovateľa reakcia na oheň. Určuje, ako materiál prispieva svojou horľavosťou k požiaru a jeho sile. Podľa toho, ako materiály a výrobky reagujú na oheň, ich klasifikujeme do 7 rôznych tried:

Trieda reakcie na oheňHorľavosťCharakteristikaPríklady materiálov
A1nehorľavé materiály, neprispievajú k šíreniu požiaru a nezvyšujú požiarne zaťaženie v žiadnom štádiu požiaru, a to ani pri plne rozvinutom požiarivedľajšie prejavy bez tvorby dymu a horiacich kvapieksklo, kameň, betón,  izolácia z minerálnej vlny
A2takmer nehorľavé materiály, pri plne rozvinutom požiari nezvyšujú požiarne zaťaženie ani neurýchľujú šírenie požiarunízka tvorba dymu, bez horiacich kvapiekizolácia z minerálnej vlny, sadrokartónové dosky
Bk požiaru prispievajú veľmi málo, pri plne rozvinutom požiari nezvyšujú požiarne zaťaženie ani neurýchľujú šírenie požiarunízka až vysoká tvorba dymu, bez horiacich alebo trvalo horiacich kvapiekdrevocementové panely, drevené panely ošetrené spomaľovačmi horenia, sendvičové panely s PIR penou, fúkaná celulóza
Ck požiaru prispievajú málo, dlhodobo odolávajú zapáleniu malým plameňom a nevedú k výraznému šíreniu plameňanízka až vysoká tvorba dymu, bez horiacich kvapiek alebo trvalo horiacich kvapiek a častícfenolová pena, sendvičové panely s PUR alebo PIR penou
Dhorľavé materiály so strednou prísadou do ohňa, dlhodobo odolávajú zapáleniu malým plameňom a nevedú k výraznému šíreniu plameňanízka až vysoká tvorba dymurôzne druhy dreva, výrobky z dreva
Ehorľavé materiály s veľmi veľkým príspevkom k ohňukrátkodobo odolávajú zapáleniu malým plameňom a netvoria veľký plameňmäkká drevovláknitá doska, expandovaný polystyrén, polyuretán, obidva so spomaľovačmi horenia
Fľahko horľavé materiály, k požiaru prispievajú do veľkej mierybez špecifikovanej požiarnej odolnosti alebo výrobky, ktoré nespĺňajú kritériá triedy Eexpandovaný polystyrén, polyuretán, obidva bez spomaľovačov horenia

Horľavosť materiálov: Triedy reakcie na oheň

Zdroj: Axapoperty.sk 

O zaradení stavebného materiálu do konkrétnej skupiny rozhodujú prísne laboratórne skúšky. Skúmanie reakcie na oheň sa vykonáva podľa európskej normy EN 13501-1: Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb.

Keď hovoríme o požiarnej bezpečnosti, základom je kombinácia aktívnej a pasívnej ochrany. Súčasťou aktívnej ochrany sú napríklad detektory požiaru, hasičské prístroje alebo systémy stupačiek a odsávania dymu. Pasívna ochrana zahŕňa protipožiarne priečky, nehorľavé materiály či protipožiarnu ochranu konštrukcií. Správne vybraná tepelná izolácia teda podporuje pasívnu ochranu budov.

Je kanadská pena horľavá? Presvedčte sa sami

Otázky ohľadom horľavosti striekanej izolácie dostávame od našich budúcich zákazníkov často. A keďže sa hovorí, že je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť, zobrali sme do rúk horák, vzorky striekanej peny a spravili menší pokus. Výsledok posúďte sami:

Test horľavosti kanadskej peny

Ako môžete vidieť na videu z dielne aplikačnej firmy Dom mont, striekaná izolácia od firmy Huntsman Building Solutions je samozhášavá. Materiál sa zadúša, nehorí vlastným plameňom a pod obhoreným materiálom ostáva funkčná pena. Bez zdroja ohňa požiar nešíri.

Kanadská pena patrí do triedy reakcie na oheň E. S protipožiarnym nástrekom spĺňa požiadavky triedy B alebo C. V prípade požiaru dokáže kvalitná striekaná izolácia minimalizovať škody, poskytne vám viac času na evakuáciu osôb i záchranu vášho majetku.

Materiály spoločnosti Huntsman Building Solutions (či už mäkká alebo tvrdá pena) sú testované pre spálené skladby, aby spĺňali požadované požiarne bezpečnosti. Napríklad štandardy pre posledné nadzemné podlažie (strecha v podkroví, strop na bungalove) majú spĺňať požiadavku REI 15. My ju splníme so štandardným 12,5 mm RF (protipožiarnym sadrokartónom). Svedčí o tom aj tento certifikát spoločnosti Saint-Gobain:

Zateplenie kanadskou penou

Máte záujem o zateplenie striekanou izoláciou? Izolácia strechy, izolácia stropu, zateplenie fasády, izolácia základov, izolácia podlahy, zateplenie drevostavby ,zníženie a zateplenie stropu s tým všetkým vám radi poradia naši školení odborníci. Obráťte sa na nás. Stačí vyplniť kontaktný formulár na našom webe alebo zavolať na číslo  +421 850 850 808. V tíme Kanadská pena vám navrhneme technické riešenie na mieru. Pre viac informácií sledujte náš Facebook, Instagram alebo Youtube, kde vám prinášame zaujímavosti zo sveta striekaných izolácií.

Kategória: Nezaradené