Dotácia na zateplenie domu: Aké podmienky musíte spĺňať?

V polovici októbra 2022 odštartovali dotácie na obnovu rodinných domov. V rámci nich môžu žiadatelia získať aj prostriedky na zateplenie domu. Aké podmienky musíte spĺňať, aby ste mali nárok na dotácie na zateplenie? Finančnú podporu v akej výške môžete získať? Ako požiadať o dotáciu? V nasledujúcich riadkoch sme pre vás pripravili odpovede na najdôležitejšie otázky.

Dotácie z Plánu obnovy

Podľa Plánu obnovy a odolnosti SR (ďalej len Plán obnovy) má byť do roku 2026 obnovených minimálne 30 000 domov. Na obnovu sú vyčlenené prostriedky vo výške viac ako 500 miliónov eur. Projekt zastrešuje Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), ktorá 6. októbra 2022 zverejnila prvé dve pilotné výzvy.

Dotácie na obnovu rodinných domov sú určené vlastníkom starších domov. Práve u nich existuje vysoký potenciál energetických úspor. Aby ste mohli požiadať o príspevok, pri obnove domu musí dôjsť k úspore aspoň 30 % primárnej energie oproti stavu pred obnovou. Zároveň musíte vykonať aspoň jedno z opatrení zo skupiny A, medzi ktoré patria zateplenie obvodového plášťa, strechy, podlahy či výmena okien. Medzi ďalšie oprávnené náklady sa radia opatrenia z ďalších skupín, ako sú inštalácia tepelného čerpadla, fotovoltických panelov, solárnych kolektorov, rekuperácia, tieniaca technika, odstránenie azbestu zo strechy a podobne. Dotácie sa vzťahujú aj na zelené strechy a nádrže na zachytávanie dažďovej vody.

Dotácia na zateplenie

Zateplenia sa týkajú opatrenia skupiny A, ktoré sa vzťahujú na zlepšenie tepelnotechnických vlastností budovy. V závislosti od jednotlivých typov opatrení a skupiny žiadateľov sa odvíja maximálna výška oprávnených výdavkov na 1 m2 nasledovne:

Opatrenia skupiny A a maximálna výška oprávnených výdavkov
Zdroj: Obnovdom.sk


Súčasťou oprávnených nákladov je aj projektová dokumentácia. 

Kto môže žiadať o dotácie na zateplenie? 

Žiadosť o dotáciu na zateplenie môžete podať v prípade, že ste výhradným vlastníkom, bezpodielovým či spolupodielovým vlastníkom nehnuteľnosti, a zároveň nemáte:

nedoplatky na daniach,

nedoplatky v Sociálnej poisťovni,

zdravotná poisťovňa voči vám neeviduje pohľadávky po splatnosti,

nie je voči vám vykonávaná exekúcia.

O dotácie na zateplenie môžete požiadať ako:

• Štandardný žiadateľ – po splnení podmienok máte nárok na intenzitu pomoci  60 %. Ak obnovou domu dosiahnete požadovanú minimálnu úsporu energií 30 – 60 %, výška pomoci môže byť max. 14 000 eur, ak dosiahnete úsporu nad 60 %, výška príspevku môže dosiahnuť max. 19 000 eur.

• Znevýhodnený žiadateľ – ako sociálne a ekonomicky znevýhodnený žiadateľ (viacdetné rodiny s minimálne 4 neplnoletými deťmi, ktoré majú trvalý pobyt v dome a žiadatelia, ktorí sa starajú o zdravotne ťažko postihnuté dieťa do 18 rokov) máte nárok na intenzitu pomoci 95 %, , ak po obnove domu dosiahnete minimálnu úsporu energií 30 %. Maximálna výška pomoci je 18 000 eur.

Aké podmienky musí spĺňať vaša nehnuteľnosť?

Dom musí byť využívaný výlučne alebo v prevažnej miere na bývanie. Ak je využívaný na iný účel ako bývanie, podlahová plocha domu využívaná na iný účel nesmie presiahnuť 10 % z celkovej podlahovej plochy domu. Rodinný dom zároveň nesmie mať viac ako tri bytové jednotky. Ako žiadateľ musíte mať trvalý pobyt v tomto dome najneskôr od 5. septembra 2022.

Príspevok sa vzťahuje na rodinné domy na území Slovenskej republiky, ktoré boli skolaudované pred 1. januárom 2013. Ak bol váš dom postavený pred 1. januárom 2013 a po tomto dátume ste realizovali prístavbu ukončenú kolaudáciou, o dotáciu sa môžete uchádzať aj v tomto prípade. O dotáciu môžete požiadať aj na dom, ktorý už obnovený bol. Dátum objednania prác, tovarov a služieb však v tomto prípade nesmie byť skôr ako 1. februára 2020. Ak teda máte doklady, o dotáciu k tomuto dátumu sa dá požiadať aj spätne.

Dôležité termíny k žiadostiam

Žiadosť o dotáciu na zateplenie domu môžete podať do 28. februára 2023. Ale pozor, čakať sa v tomto prípade rozhodne nevyplatí. V prípade, že dôjde k vyčerpaniu indikatívnej výšky finančných prostriedkov, môže byť výzva uzavretá aj skôr. 

Ak ste oprávnený žiadateľ, pripravte si potrebné dokumenty a povinné prílohy (v niektorých prípadoch budete musieť požiadať aj o stavebné povolenie) a podajte žiadosť:

• elektronicky cez online formulár na stránke www.obnovdom.sk – pre podanie žiadosti potrebujete elektronický podpis; 

• osobne –  na podateľni SAŽP alebo v niektorej z 10 regionálnych kancelárií (Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava, Žilina),

• poštou – vytlačenú žiadosť s povinnými prílohami pošlite na adresu SAŽP.

Zateplenie Kanadskou penou

Medzi efektívne spôsoby, ako dosiahnuť energetické úspory, patrí striekaná izolácia. Kanadská pena od Huntsman Building Solutions predstavuje spôsob moderného zateplenia, ktorý je vhodný na zateplenie fasády, strechy, stropu i základov. Výhodou tohto spôsobu izolácie je najmä to, že kanadskou penou môžete zatepľovať celoročne. Bežný rodinný dom môžete mať zateplený už za jeden deň. Teoreticky teda môžete začať šetriť už vo vykurovacej sezóne 2023. 

Chcete požiadať o dotáciu na zateplenie? V prípade záujmu vám dotáciu sprostredkujeme. Kompletná dokumentácia stojí 1 500 € a zahŕňa projekt, energetický posudok navrhovaného aj skutkového stavu a prípravu dokumentácie na podanie. Keďže na tieto práce sú v dotačných schémach vyčlenené extra zdroje, približne 75 % nákladov viete z dotácie spätne získať.

V tíme Kanadská pena vám radi navrhneme optimálne riešenie. Kontaktujte nás na čísle +421 850 850 808 alebo prostredníctvom kontaktného formulára a my vám navrhneme technické riešenie na mieru. Pre viac informácií sledujte náš Facebook, Instagram alebo Youtube.

Kategória: Nezaradené