Otázky a odpovede

  • /
  • Otázky a odpovede
MÔŽEM SI STAVBU ZATEPLIŤ KANADSKOU IZOLÁCIOU SVOJPOMOCNE?

Kanadskou izoláciou ICYNENE nie je možné aplikovať svojpomocne. Je potrebná náročná technológia, ktorá mieša dve zložky peny v správnom pomere, zahrievať a vytvárať tlak pre presun izolačného materiálu až na požadované miesto aplikácie tepelnej izolácie. Aj preto sa na nás a našich skúsených pracovníkov môžete spoľahnúť, že aplikáciu vykonáme aj v tých najzložitejších priestoroch.


JE MOŽNÁ REALIZÁCIA V ZIME?

Kanadská izolácia ICYNENE je jediná striekaná tepelná izolácia ktorá je možná aplikovať počas celého roka a až do teploty -38°C.


PREČO PRACOVNÍCI - APLIKÁTORI POUŽÍVAJÚ CELOTELOVÉ OBLEKY A MASKY?

Ochranné obleky majú aplikátory z dôvodu svojej ochrany pokožky a pracovného oblečenia. Kanadská izolácia ICYNENE je pena ktorá priľne ku každému povrchu a je možné ju odstrániť len mechanicky. Masku aplikátory chránia svoje dýchacie cesty voči vdýchnutiu materiálu pri aplikácií. Pri aplikácií vzniká expanzná reakcia, kedy nástrek peny ICYNENE 100 násobne zväčší svoj objem. ICYNENE nie je toxická, má všetky certifikácie vrátane hygienického atestu. Americká asociácia združujúca alergikov doporučuje použitie tepelnej izolácie ICYNENE.


AKO DLHO TRVÁ ZATEPLENIE KANADSKOU IZOLÁCIOU ICYNENE?

Zateplenie domu je možné realizovať už za jeden deň v závislosti na veľkosti zákazky.


PREDPOKLADANÁ ŽIVOTNOSŤ IZOLÁCIE?

Po celú životnosť stavby. Je to definitívne riešenie tepelnej izolácie.


ČO JE ICYNENE ?

Kanadská izolácia ICYNENE je systém tepelnej izolácie, ktorý používa dvojzložkovú striekanú izolačnú penu ICYNENE. Je jednou z najmodernejších technológií zatepľovania domov, priemyselných stavieb a objektov.

Zaujala Váš naša práca?

REALIZÁTOR

KONTAKT

Radlinského 17 (bývalý skladový areál)
052 01 Spišská Nová Ves
TELEFÓN: +421 915 856 453 E-MAIL: info@kanadskapena.sk WWW: www.kanadskapena.sk