B6 – DETAIL POMÚRNICE – NAPOJENIE ZVISLEJ KONŠTRUKCIE NA ŠIKMÚ