hlavný obrázok

Izolácia nádrží

Kanadská pena je vhodné riešenie pre priemyselné odvetvie. Venujeme sa napríklad izolácii akumulačných nádrží. Vďaka nízkej tepelnej vodivosti je možné aplikovať aj menšie hrúbky.

Výhodou je vysoká životnosť, priľnavosť takmer ku všetkým povrchom, tvarová stálosť a celistvá izolačná vrstva bez tepelných mostov.

 • výhoda
  Vysoká životnosť
 • výhoda
  Prispôsobivosť
 • výhoda
  Nezosadanie
 • výhoda
  Eliminácia tepelných mostov

Produkty

Heatlok HFO PRO

Polotvrdá striekaná pena s uzavretou bunkovou štruktúrou. Vynikajúce izolačné parametre.

Heatlok EZ

Polotvrdá striekaná pena s uzavretou bunkovou štruktúrou. Vynikajúce izolačné parametre.