H2Foam Lite

  • /
  • H2Foam Lite

Výrobky H2Foam LITE sú izolačné materiály, ktoré spájajú vzduchotesnosť (podľa nových tepelných noriem) s paropriepustnosťou. Vlhkosť totiž môže do múrov domu ľahko prenikať (cez steny, podkrovia, strechy). Konštrukcie preto musia umožňovať, aby v prípade kondenzácie alebo infiltrácie mohli zase vyschnúť. Tradičnými izolačnými výrobkami z vláknitých materiálov môže prúdiť vzduch, absorbujú a zadržujú vlhkosť. Preto tepelné predpisy ukladajú povinnosť používať parozábrany z plastových materiálov, ktoré neprepúšťajú vodu ani vzduch. Pri tradičných izolačných materiáloch spájaných s parozábranou sa môže vlhkosť zachytávať v stenách a spôsobovať značné škody. Striekané izolácie z radu H2Foam LITE nechávajú vlhkosť prenikať a tým zaisťujú trvalú odolnosť konštrukcií.

Práve izolačná pena Icynene H2Foam Lite stojí za svetovým úspechom spoločnosti Icynene. Je synonymom najvyššej kvality, vzduchotesnej a zdravej izolácie. Od jej uvedenia na trh v roku 1986 izoluje a chráni stovky tisíc budov na celom svete a dôsledne víťazí nad tradičnými izolačnými systémami. Má vynikajúci tepelný odpor, je to extrémne ľahká a trvanlivá izolačná pena s otvorenou bunkovou štruktúrou, ktorá prepúšťa vlhkosť, zachováva si pružnosť, neusadzuje sa, neabsorbuje vodu, 100% rozpínavá na vodnej báze, bez HCFC, HFA, CFC, a bez formaldehydov (zatriedenie A +).

Otvorená bunková štruktúra, veľmi ľahká pena (8 kg / m3)

  • ʎ = 0.038 (značka CE)
  • 100% rozpínavá na vodnej báze, bez zápachov, chráni ozónovú vrstvu
  • Bez HCFC, HFA, CFC, a bez formaldehydov
  • Testované A + podľa ISO 16000-9
  • V prípade požiaru je ohňov zdorná, nešíri plameň, nesteká, uvoľňuje len veľmi nízke percento dymu (1% suroviny, 99% vzduchu). Klasifikácia reakcie na oheň: E

REALIZÁTOR

KONTAKT

Radlinského 17 (bývalý skladový areál)
052 01 Spišská Nová Ves
TELEFÓN: +421 915 856 453 E-MAIL: info@kanadskapena.sk WWW: www.kanadskapena.sk